kancelaria@adwokat-biernacki.pl
+48 696 214 081

Najogólniej rzecz ujmując, w pierwszej kolejności należy żądać naprawy albo wymiany, a dopiero w przypadku trudności z wymianą lub naprawą można żądać obniżenia ceny, a jeśli mamy do czynienia z istotną niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, wówczas można towar „zwrócić”.

Jeżeli sprzedaż odbywa się w zakresie działalności gospodarczej sprzedawcy (w sklepie), a kupującym jest osoba fizyczna nabywając rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, wówczas do transakcji takiej zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia 27. lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176). Mocą wskazanej ustawy do takiej sprzedaży (sprzedaży konsumenckiej) nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej, ani też przepisów o gwarancji jakości. W ich miejsce zastosowanie znajdą regulacje w/w Ustawy. Zgodnie z nimi sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za niezgodność towaru z umową, przy czym domniemywa się, iż niezgodność istniała w chwili wydania towaru, jeśli stwierdzona została w ciągu sześciu miesięcy od wydania towaru. Jeśli więc towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może:

 

1. żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę albo wymianę,

2. domagać się stosownego obniżenia ceny, jednak dopiero gdy:

a) naprawa albo wymiana są niemożliwe bądź wymagają nadmiernych kosztów,

b) sprzedawca nie zdoła dokonać naprawy albo wymiany w odpowiednim czasie,

c) naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności,

3. dopiero w warunkach wskazanych w pkt 2. powyżej, kiedy ponadto niezgodność towaru konsumpcyjnego jest istotna, kupujący może odstąpić od umowy, czyli potocznie rzecz ujmując zwrócić zakupiony towar w sklepie, żądając zwrotu pieniędzy.

Nie oznacza to jednak, że sprzedawcy w ramach własnych wewnętrznych regulaminów nie mogą dopuszczać możliwość zwrotu towaru – i to bez podawania przyczyn – w określonym czasie od jego zakupu. Regulacje tego typu obserwuje się w szczególności w dużych sklepach należących do sieci handlowych. Takie zasady sprzedaży stanowią swego rodzaju ukłon w stronę klientów, wpisując się jednocześnie w strategię marketingową.

 

Jeśli jednak sprzedawca ze swej strony nie przewiduje tego typu możliwości, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tzn. wspomniana Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Wpisy z bloga

Podstawowe porady prawne dla każdego

22.07.2014 - 14:50


Dlaczego powinniśmy korzystać z porad prawn...

21.07.2014 - 14:50


Jak nie zapłacić podatku od spadku?

21.07.2014 - 14:50


Prawa pracowników i jak z nich korzystać...

21.07.2014 - 14:50

+ więcej