kancelaria@adwokat-biernacki.pl
+48 696 214 081

obsługa prawna podmiotów gospodarczych:

 • przygotowywanie projektów umów (aktów założycielskich) spółek
 • rejestracja
 • doradztwo i bieżąca obsługa
 • reprezentacja w sporach i procesach gospodarczych
 • windykacja należności

sprawy cywilne:

 • nieruchomości
 • przygotowywanie projektów umów
 • spadki
 • analizy, doradztwo i sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • windykacja należności

prawo pracy:

 • doradzanie pracodawcom
 • dochodzenie roszczeń pracowniczych
 • sporządzanie projektów umów
 • pomoc przy rozwiązywaniu stosunku pracy
 • reprezentacja przed Sądem Pracy

sprawy rodzinne:

 • porady prawne
 • sprawy między małżonkami, w tym rozwody
 • sprawy między rodzicami a dziećmi, w tym alimenty i kontakty

sprawy karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja w procesach karnych
 • zastępstwo stron występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonych)
 • dozór elektroniczny

prawo administracyjne:

 • porady prawne
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji
 • zastępstwo w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Wpisy z bloga

Podstawowe porady prawne dla każdego

22.07.2014 - 14:50


Dlaczego powinniśmy korzystać z porad prawn...

21.07.2014 - 14:50


Jak nie zapłacić podatku od spadku?

21.07.2014 - 14:50


Prawa pracowników i jak z nich korzystać...

21.07.2014 - 14:50

+ więcej