kancelaria@adwokat-biernacki.pl
+48 696 214 081

Odpowiedź jest niestety twierdząca. Komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, jeśli taki wniosek złożył wierzyciel egzekwujący. Nie ma znaczenia okoliczność, czy dłużnik ma na utrzymaniu dzieci. Znaczenie natomiast ma wysokość wynagrodzenia za pracę.

 

W odniesieniu bowiem do wynagrodzenia za pracę Ustawodawca przewidział stosowne ograniczenie egzekucji. Zgodnie z art. 833 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 871 § 1 Kodeksu pracy, wolna od potrąceń (egzekucji) jest kwota wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2014 minimalne wynagrodzenie wynosi 1.680,00zł brutto.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych (3/5) wynagrodzenia, nawet minimalnego.

Jeśli mówimy o znaczniejszym wynagrodzeniu za pracę, to dodać należy, że granicą w razie egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne jest połowa wynagrodzenia.

Wpisy z bloga

Podstawowe porady prawne dla każdego

22.07.2014 - 14:50


Dlaczego powinniśmy korzystać z porad prawn...

21.07.2014 - 14:50


Jak nie zapłacić podatku od spadku?

21.07.2014 - 14:50


Prawa pracowników i jak z nich korzystać...

21.07.2014 - 14:50

+ więcej